14,50  ευρω 

 

 

ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ    F-20 

Τρεχαντήρι   2  Χ  1000  W   ρυθμιζόμενη  ταχύτητα  &  ασφάλεια

 φωτοσωλήνα   δικάναλη  max  100μ