18,50  ευρω

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ   ΕΙΣΟΔΟΥ     LS-50

Aναγγελία  εισόδου  καταστημάτων με ανιχνευτή

κίνησης  στενής  δέσμης,  δέχεται  & εξωτερικό  μεγάφωνο

ρύθμιση  έντασης  Hi Lo,  μπαταρίας  ρεύματος 3V,

ρεύμα  ηρεμίας  20μΑ,  ρεύμα λειτουργίας  55mA,

απόσταση  ανίχνευσης  6  μέτρα