33   ευρω

ΜΙΚΤΗΣ  2  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΩN      ANSWERING   MIXER  Β-2

Στέλνει   2  τηλεφωνικές  γραμμές   σε  μία   συσκέυη    πχ  τηλέφωνο- fax- τηλεφωνητή

και   την   κανει  να  δέχεται  κλήσεις   από   2   γραμμές