41  ευρω

ΠΡΟΓΡΑMΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ   ΦΡΑΓΗ   ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ    B8-P 9V     (PSTN)        εξερχομένων  κλήσεων

Συνδέεται   σε  γραμμή   PSTN   παράληλα ,  σε  οποιοδήποτε  σημείο  της  γραμμής ,  κλειδώνει  ολο  το  τηλεφωνικό   δίκτυο

και  επιτρέπει  μέχρι  20  προκαθορισμένους   τηλεφωνικούς  αριθμούς   σταθερών  η  κινητών  η  κωδικούς   πόλεων