28  ευρω

ΠΡΟΓΡΑMΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ   ΦΡΑΓΗ   ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ    B9-S     (ISDN PSTN)    εξερχομένων  κλήσεων

Συνδέεται   σε  τηλεφωνική   γραμμή  PSTN  εν   σειρα ,  κλειδώνοντας  τις  συσκευές  που  εχουμε  συνδέσει  στην  εξοδο  της

 επιτρέπει  μέχρι  20  προκαθορισμένους   τηλεφωνικούς  αριθμούς   σταθερών  η  κινητών  η  κωδικούς   πόλεων. 

Xρησημοποιείται  και   για  γραμμές   ISDN  και  συνδέεται  στις  αναλογικές  εξόδους  του  netMod  ab1 – ab2   (μια  φραγή  για  κάθε   εξοδο).