5  ευρω

 

 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ   ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ    ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ      SWITCH  D-2

Δεν   επιτρέπει  συνακροάσεις    σε  τηλέφωνα  που  είναι  στην   ιδια   γραμμή  

Συνδέεται   σε   σειρα   ένα   σε  κάθε   τηλέφωνο  

                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ