Νέο  φίλτρο   μικρό

 

 

                                       4  ευρω

 

 

FILTER    ADSL    E-10         (PSTN-30mA)

 

Είσοδος -  εξοδος   γραμμής   με   clips

Πολύ   καλή   απόριψη  θορύβου !