Νέος διαχωριστής  ADSL

 

 

                                      4,5  ευρω

 

 

SPLITTER  &  FILTER    ADSL    E-11     (PSTN-30mA)

 

Είσοδος -  εξοδος   γραμμής   με   clips

Πολύ   καλή   απόριψη  θορύβου !