10   ευρω

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ   ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ   ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ      VOX   E-3

 

Συνδέεται  σε  τηλεφωνική   γραμμή   και   σε  κασετοφωνάκι  δημοσιογραφικό  που  διαθέτει  σύστημα  voice  activate  (VAS)

   το  ενεργοποιεί   μονο    όταν   σηκώσουμε   το  ακουστικό ,  και    καταγράφει   την  συνομιλία ,  και  τον  τηλεφωνικό  αριθμό  που  καλούμε. 

Για  να  εμφανίσουμε  τον  τηλεφωνικό  αριθμό  από  την  ηχογράφηση   χρειαζόμαστε   ένα  αποκωδικοποιητή     TONE  DECODER  E-4