5   ευρω

 

 

FILTER    ADSL    E-6         (PSTN-80mA)

 

Είσοδος -  εξοδος   γραμμής   με   clips    

Πολύ   καλή   απόριψη  θορύβου !