5,5   ευρω

 

 

 

SPLITTER   ADSL    E-7        (PSTN–80mA)

 

Είσοδος -  εξοδος   γραμμής   με   clips

Πολύ   καλή   απόριψη  θορύβου !