13  ευρω  

 

FLASHER      F-16

 

Αψε  σβήσε   1000  W  με   8   προγράμματα  &  ασφάλεια ,    

 φωτοσωλήνα   μονοκάναλη     max  50 μ