14  ευρω 

 

 

ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ    F-18 

Τρεχαντήρι   2  Χ  400  W   ρυθμιζόμενη  ταχύτητα  &  ασφάλεια

 φωτοσωλήνα   δικάναλη  max  50μ