16    ευρω   

 

ΡΕΛΕ  ΚΛΗΣΕΩΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ   G-4 

Ενεργοποιεί   λάμπα   κόρνα  η  άλλη   συσκευή  όταν  χτυπάει   το   τηλέφωνο

Αντικεραυνική   προστασία   υπέρτασης ,  αντιπαρασιτικό  φίλτρο , ασφάλεια , ενδεικτικό  led.

Είσοδος  PHONE : AC  48 – 60 V  /  25 – 50 Hz

Φορτίο :  AC  12 – 220 V - 50 Hz  /  max  5 A