17    ευρω

 

ΡΕΛΕ  ΚΛΗΣΕΩΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ   G-5 

Ενεργοποιεί   λάμπα   κόρνα  η  άλλη   συσκευή  όταν  χτυπάει   το   τηλέφωνο

Λειτουργεί  και  σε  γραμμές  ISDN  στις  αναλογικές  εξόδους.

Προστασία   υπέρτασης   &  ασφάλεια.

Είσοδος  phone :  40 – 60 V AC  /  25 – 50 Hz

 Εξοδος :  220 V AC  – 1000 W max