35  ευρω  

 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ  -  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ    ΣΕΙΣΜΟΥ    H-1

Αισθάνεται  τυχόν  προσεισμική  δραστηριότητα  και  μας   ειδοποιεί   με  βομβητή

Αντιλαμβάνεται   μικρή   σεισμική   δραστηριότητα  δευτερόλεπτα  πρίν  την  αντιληφθούμε  εμείς

και   μας  ειδοποιεί   ώστε  να  τεθούμε  σε   επιφυλακή  εάν  χρειαστεί  να  προστατευθούμε ,

 εάν  είναι  νυκτα  ανάβει  το  φως   πχ  διαδρόμου  η   εξόδου  

μπορεί   να  δώσει  εντολή  σε  περίπτωση  σεισμου  να  διακοπεί  η   λειτουργία  κρίσιμων  μηχανημάτων

η  γκαζιού  για  προστασία