39  ευρω 

 

ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΟΗΣΗ     ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ      J-1

Ενδοσυνενόηση   μεταξύ  τηλεφώνων  που  είναι   στην   ιδια    γραμμή 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Λειτουργεί  στο  υπάρχον  τηλεφωνικό  δίκτυο  χωρίς  άλλη  καλωδίωση.

Ευκολη   σύνδεση  με  clips,  ένα  intercom  σε κάθε  τηλέφωνο. 

Εσωτερική  ενδοεπικοινωνία  χωρίς να είναι  κατειλημένη  η  γραμμή  πόλεως 

 οταν   μας  καλέσουν  από  εξωτερική  γραμμή  ακούγεται  η  κλήση  στο  ακουστικό 

και  απαντάει  ενας  από  τους  2  συνομιλούντες.

  Μεταβίβαση   εξωτερικής   κλήσης  από  ένα  τηλέφωνο  στο  άλλο.

Επιλεκτική   κλήση  μέχρι   10   εσωτερικών  σημείων.

Απομόνωση  των  υπολοίπων  συσκευών  όταν  κάποια   ομιλεί   με  εξωτερική   γραμμή. 

Σε  εσωτερική   κλήση  χτυπάει   βομβητής  που  είναι   στο  intercom 

 και  που  μπορούμε  να  του   ρυθμίσουμε   την   ενταση   μέσω   πληκτρολογίου  του  τηλεφώνου ,

ακόμα  μας  δίνει  και  μία  τάση   για  ρελέ   24V DC – 100mA  σε  περίπτωση  που  δεν  αρκεί   ο  ηχος 

να  ενεργοποιήσουμε  ένα εξωτερικό  κουδούνι   η  άλλο   φορτίο.

                             Την  DC  τάση  για  εξωτερικό   ρελέ  την  παίρνουμε  από  την μεσαία   εξοδο   στους  ακροδέκτες  1 & 4.     ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ