17   ευρω

 

                                      ΜΠΡΕΛΟΚ     ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ   ΤΑΣΕΩΣ  &  ΜΕΤΑΛΩΝ       KMV-28A