ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ     CONTROLLER    Η-4

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

                                                                               180  ευρω

                                                         

ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ  ΑΝΑΛΟΓΑ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΤΟΥ   ΚΑΘΕ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ 

ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  ΑΠΩΛΕΙΕΣ  ΛΟΓΩ  ΦΘΟΡΑΣ  ΤΩΝ  ΑΝΤΛΙΩΝ  ΛΑΔΙΟΥ 

ΚΑΙ  ΑΛΛΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΤΜΗΜΑΤΩΝ   ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ  ΚΑΤΑ  50 % 

ΤΗΝ  ΤΑΧΥΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΔΥΝΑΜΗ  ΤΟΥ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ . 

3   ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ   ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ .

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ    ΣΕ    ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ     LIEBHERR  -  O&K .

 

                  Τεχνικά   χαρακτηριστικά

               ΤΑΣΗ  ΕΙΣΟΔΟΥ: 15 – 35 V 

               ΕΙΣΟΔΟΣ  SENSOR : ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ  3500 Hz    η    ALTENATOR   600 Hz   με  ρύθμιση  ευαισθησίας   (sensitivity)

               ΕΞΟΔΟΣ  ΓΙΑ  2   ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ :  5 – 24 V /  5A max    με 2  επιλογές : 

               1)  ανοδος  τάσης  με   πτώση  στροφών

               2)  κάθοδος  τάσης  με   πτώση  στροφών

               ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  70 oC  max  

              ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ:

1)     ΑΠΟ  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ  ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ

2)     ΑΠΟ  ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ   ΤΩΝ   ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ   ΤΟΥ   Η   ΤΩΝ   ΒΑΛΒΙΔΩΝ   

3)     ΑΠΟ  ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ  ΤΟΥ  ΔΥΝΑΜΟ   ΜΕΧΡΙ  35V 

4)     ΑΠΟ   ΥΠΕΡΤΑΣΗ    ΣΤΙΣ  ΕΙΣΟΔΟΥΣ  ΤΟΥ  SENSOR   ΚΑΙ  ΤΙΣ   ΕΙΣΟΔΟΥΣ   3   ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

5)     ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΓΙΑ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ : 

1)  ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ  ΤΑΣΗ  ΒΑΛΒΙΔΩΝ  ΚΑΙ  ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ  ΠΙΕΣΗ  ΛΑΔΙΟΥ 

     ΚΑΤΑ  ΤΗΝ   ΕΠΙΘΥΜΙΑ  ΜΑΣ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

             2)  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΠΟ   ΤΟ   ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ  3  ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ  ΠΟΥ  ΠΡΟΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ 

                  ΑΝΑΛΟΓΑ   ΜΕ   ΤΙΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   ΜΑΣ   :

                 Α = ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ  ΑΥΤΟΜΑΤΗ

                 1 = ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ  ΣΤΑΘΕΡΗ       Lo

                 2= ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ  ΣΤΑΘΕΡΗ       Hi

 

ΜΕΤΑΛΙΚΟ  ΣΤΕΓΑΝΟ  ΚΟΥΤΙ   ΜΕ   ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ    ΠΛΑΚΕΤΑΣ   ΓΙΑ  ΑΝΤΟΧΗ  ΣΕ  ΥΓΡΑΣΙΑ

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ   ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ  CONTROLLER