ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ   ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   XR-110