ΜΙΚΤΗΣ  2  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΩN
ANSWERING  MIXER  Β-2

 

                           33€

Στέλνει  2  τηλεφωνικές  γραμμές  σε  μία  συσκέυη

πχ  τηλέφωνο-fax-τηλεφωνητή

Αριστερό βέλος:  Backκαι  την  κανει  να  δέχεται  κλήσεις  από  2  γραμμές