ΠΡΟΓΡΑMΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ  ΦΡΑΓΗ  ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

B8-P9V  (PSTN)

 

                                      41€

Συνδέεται  σε  γραμμή  PSTN  παράληλα,

σε  οποιοδήποτε  σημείο  της  γραμμής, και  κλειδώνει  ολο  το  τηλεφωνικό  δίκτυο

επιτρέπει  μέχρι  20  προκαθορισμένους  τηλεφωνικούς  αριθμούς

σταθερών  η  κινητών  η  κωδικούς  πόλεων

Αριστερό βέλος:  Back