ΠΡΟΓΡΑMΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ  ΦΡΑΓΗ  ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  B9-S

(ISDN-PSTN)

 

                                  28€

Συνδέεται  σε  τηλεφωνική  γραμμή  PSTN  εν  σειρα ,

κλειδώνοντας  τις  συσκευές  που  εχουμε  συνδέσει  στην  εξοδο  της

επιτρέπει  μέχρι  20  προκαθορισμένους   τηλεφωνικούς  αριθμούς

σταθερών  η  κινητών  η  κωδικούς  πόλεων.

Xρησημοποιείται  και  για  γραμμές  ISDN 

και  συνδέεται  στις  αναλογικές  εξόδους  του  netMod  ab1 – ab2

Αριστερό βέλος:  Back(μια  φραγή  για  κάθε   εξοδο).