ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ  3  ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ  D-3

 

 

                     14€

Δεν  επιτρέπει  συνακροάσεις  σε  3  τηλέφωνα  που  είναι  στην  ιδια  γραμμή

Αριστερό βέλος:  Backσυνδέεται  στην γραμμή  πόλεως  (οτε)  και  συνδέουμε  τα  τηλέφωνα  στις  εξόδους  1-2–3