ΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΜΑΣ

Samples  of  our  design  work  and  production

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ  ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Historic  handmade  products

 

 

 

 

 

433,92  Mhz  Fm  Generator

 

 

 

433,92  Mhz  Fm  transmitter

 

 

 

 

Ιστορικο  χειροποιητο  ραδιοφωνο  mw-sw  συναρμολογημενο  το ετος  1976

Our  historic  handmade  radio  mw-sw  assembled  in  1976

 

Αριστερό βέλος: BACK