ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ  ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ  VOX  E-3

 

                                   10€

Συνδέεται  σε  τηλεφωνική  γραμμή  και  σε  κασετοφωνάκι  δημοσιογραφικό

που  διαθέτει  σύστημα  voice  activate  (VAS)

το  ενεργοποιεί  μονο  όταν  σηκώσουμε  το  ακουστικό,

και  καταγράφει  την  συνομιλία, και  τον  τηλεφωνικό  αριθμό  που  καλούμε.

Για  να  εμφανίσουμε  τον  τηλεφωνικό  αριθμό  από  την  ηχογράφηση 

Αριστερό βέλος:  Backχρειαζόμαστε  ένα  αποκωδικοποιητή  TONE  DECODER  E-4