ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ  ΣΕΙΣΜΟΥ  H-1

 

                               35€

 

Αισθάνεται  τυχόν  προσεισμική  δραστηριότητα  και  μας  ειδοποιεί  με  βομβητή

Αντιλαμβάνεται  μικρή  σεισμική  δραστηριότητα  δευτερόλεπτα  πρίν  την  αντιληφθούμε  εμείς

και  μας  ειδοποιεί  ώστε  να  τεθούμε  σε  επιφυλακή  εάν  χρειαστεί  να  προστατευθούμε,

εάν  είναι  νυκτα  ανάβει  το  φως  πχ  διαδρόμου  η  εξόδου

μπορεί  να  δώσει  εντολή  σε  περίπτωση  σεισμου  να  διακοπεί  η  λειτουργία  κρίσιμων  μηχανημάτων

η  γκαζιού  για  προστασία

 

Αριστερό βέλος:  Back