ΡΥΘΜΙΣΗ  ΜΕ  ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΤΡΟΦΩΝ

ΓΙΑ  ΜΟΤΕΡ  12VDC  0,5 Α

 

 

Αριστερό βέλος:  Back