ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΟΗΣΗ  ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  J-1

 

                                   39€

 

Ενδοσυνενόηση  μεταξύ  τηλεφώνων  που  είναι  στην  ιδια  γραμμή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Λειτουργεί  στο  υπάρχον  τηλεφωνικό  δίκτυο  χωρίς  άλλη  καλωδίωση.

Ευκολη  σύνδεση  με  clips, ένα  intercom  σε κάθε  τηλέφωνο.

Εσωτερική  ενδοεπικοινωνία  χωρίς  να  είναι  κατειλημένη  η  γραμμή  πόλεως

οταν  μας  καλέσουν  από  εξωτερική  γραμμή  ακούγεται  η  κλήση  στο  ακουστικό

και  απαντάει  ενας  από  τους  2  συνομιλούντες.

Μεταβίβαση  εξωτερικής  κλήσης  από  ένα  τηλέφωνο  στο  άλλο.

Επιλεκτική  κλήση  μέχρι  10  εσωτερικών  σημείων.

Απομόνωση  των  υπολοίπων  συσκευών  όταν  κάποια  ομιλεί  με  εξωτερική  γραμμή.

Σε  εσωτερική  κλήση  χτυπάει  βομβητής  που  είναι  στο  intercom

και  που  μπορούμε  να  του  ρυθμίσουμε  την  ενταση  μέσω  πληκτρολογίου  του  τηλεφώνου ,

ακόμα  μας  δίνει  και  μία  τάση  για  ρελέ  24VDC–100mA  σε  περίπτωση  που  δεν  αρκεί  ο  ηχος

να  ενεργοποιήσουμε  ένα  εξωτερικό  κουδούνι  η  άλλο  φορτίο.

Αριστερό βέλος:  BackΤην  DC  τάση  για  εξωτερικό  ρελέ  την  παίρνουμε  από  την μεσαία  εξοδο  στους  ακροδέκτες  1 & 4

.ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ