ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΣΧΕΔΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΠΛΑΚΕΤΩΝ  ΑΠΟ  ΤΟ  1982

DESIGN  CONSTRUCTION  REPAIR  OF  ELECTRONIC  PCB  SINCE  1982

 

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

OUR STORY

 

 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ

PRODUCTS

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

DESIGN OF PCB

 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

REPAIR OF PCB

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝΙΑ

COMMUNICATE

 

 

HOME